TRIGGERPOINT MASSAGE


(Travell & Simons)

Triggerpoint massage is een behandelmethode tegen veelvoorkomende (myofasciale) pijnen en pijntjes die veroorzaakt worden door triggerpoints, oftewel kleine contracties in de spieren (ook wel spierknopen genoemd). Deskundigen hebben vastgesteld dat Triggerpoints in ruwweg 75% van alle gevallen de voornaamste oorzaak zijn van elk pijnprobleem. Het grootste deel van wat over Triggerpoints bekend is, is heel goed gedocumenteerd in het tweedelige medische standaardwerk Myofascial Pain and Dysfunction: The Triggerpoint Manual, van de amerikaanse artsen Janet Travel en David Simons, wat tevens de basis is van deze behandelmethode. Clair Davis heeft dit medische standaardwerk vertaald in een voor iedereen toepasbare zelfbehandel methode in The Trigger Point Therapy Workbook, your self-treatment Guide for Pain Relief (Handboek triggerpoint-therapie).

Triggerpoints in bepaalde spieren kunnen pijnklachten op heel andere plaatsen in het lichaam veroorzaken. Het gaat er in deze therapie dan ook om om de verantwoordelijke triggerpoints te lokaliseren en te behandelen. Daarna leg ik de cliënt uit hoe hij/zij deze punten zelf kan behandelen om zo snel mogelijk van de pijnklachten af te komen.

 

Behandeling:

Deze behandelmethode is op zichzelf, maar ook in combinatie met- en ter ondersteuning van andere behandeltechnieken te gebruiken.

Na iedere behandeling worden de behandelde gebieden gemasseerd met ‘Soepele spieren’ balsem van Nature’s Touch.