SPORTMASSAGE


(Nederlands Genootschap voor Sportmassage-NGS)

De sportmassage heeft zich ontwikkeld uit de heilmassage en omvat een hoeveelheid handgrepen, toegepast op de onbedekte huid van de  passieve gezonde sportbeoefenaar met het doel diens lichamelijke conditie te verbeteren en eventuele nadelige gevolgen van de sport weg te nemen.

Het doel van het uitvoeren van een sportmassage kan voorbereidend, voorkomend en genezend zijn.

Een sportmassage wordt meestal voorafgegaan door een anamnese (informatie), lichaamsinspectie (observatie) en een functieonderzoek/palpatie.

Ook EHBS (Eerste Hulp Bij Sportongevallen) en tapen/bandageren vallen binnen de sportmassage.

 

Behandeling:

Afhankelijk van de behandeling en de te behandelen lichaamsgebieden ongeveer 30 tot 60 minuten per behandeling. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de reactie van het lichaam en zal pas na enkele behandelingen bepaald kunnen worden.

Tijdens de behandeling gebruik ik één of meerdere Lichaams- & Massagebalsems van Nature’s Touch. Ook het gebruik van een warmtelamp of hot/cold-pack is mogelijk.